م

ا. سليمان الدخيل

 

C.V

 

 

Basic Information:

Full name: Sulaiman Mohammed Atallah Aldakhil

Nationality: Saudi

Religion: Islam

Date of Birth: 1992/9/28

Place of Birth: Alqassim

Permanent Address: Alqassim\Buraydah

 

Country: Saudi Arabia

City: Buraydah

Phone No.: 0569033555

E-mail: sualdakhil@gmail.com

Address

Country: KSA

Phone No.: 0569033555

Qualifications:

 

NO

Qualification

Date

(yyyy/mm/dd)

General Specialization

Specific Specialization

Institution

Place

 

Bachelor degree

2017/5/25

English language

 

Qassim University

Alqassim

 

 

Experience (Last Experience):

 

 

NO

Title

Place

Institution

College

 

From

D/M/Y

To

D/M/Y

               
               
               

 

Scientific Research (newest five Research)::

I Single Research Personal Research

.

NO

Title

Journal (Volume, Issue, Date)

Language

       
       
       
       

 

 

 

Administrative Experience:

Position

Institution

From (M / Y)

To (M / Y)

Dean

     
       
       
       

 

Computer Skills:

Skill / Program

None

Beginner

Intermediate

Excellent

Word

   

ü

 

Excel

 

ü

   

Power Point

     

ü

Access

ü

     

Internet

     

ü

Web Design

ü

     

 

Others:

 

Photoshop and editing programs

 

 

 

Languages:

 

Languages

Proficiency

Reading

Writing

Speaking

           

Begin

Med

 

English

 

ü

   

ü

     

ü

Arabic

   

ü

   

ü

   

ü

 

Courses you have taught

No.

Name of the course

Level

College /Department